РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИ :     


            спец. Архитектура - 

       

            уч. година 2010/11,  дисциплина  Математика 

       

                    ОЦЕНКИ        

           

            уч. година 2008/09,  дисциплина  Математика

                    ОЦЕНКИ        

             

            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            спец. Геодезия 

         

          

           уч. година 2013/14,  дисциплина  Приложна математика

                    ОЦЕНКИ

         

            уч. година 2012/13,  дисциплина  Приложна математика

                    ОЦЕНКИ

 

           уч. година 2011/12,  дисциплина  Приложна математика

                    ОЦЕНКИ

    

            уч. година 2009/2010, дисциплина ЛААГ

 

                    ОЦЕНКИ        

 

            уч. година 2009/2010, дисциплина Математически анализ- 1


              
ОЦЕНКИ         

 

            уч. година 2008/09,  дисциплина  Приложна математика

                   ОЦЕНКИ ,        

            Геодезия - уч. година 2007/08,  дисциплина  Приложна математика

                    ОЦЕНКИ        
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            спец. Строителство на сгради и съоръжения

 

          уч. година 2013/14,  дисцилина  Математически анализ- 2

         

             ОЦЕНКИ 

 

      уч. година 2013/14,  дисцилина  ЛААГ

         

             ОЦЕНКИ 

 

           уч. година 2013/14,  дисцилина  Математически анализ- 1

       

             ОЦЕНКИ      

    

         

            уч. година 2012/13,  дисцилина  ЛААГ

         

             ОЦЕНКИ 

 

           уч. година 2012/13,  дисцилина  Математически анализ- 1

       

             ОЦЕНКИ      

    

 

             уч. година 2011/12,  дисцилина  ЛААГ

         

             ОЦЕНКИ     

 

           уч. година 2011/12,  дисциплина  Приложна математика

       

              ОЦЕНКИ

       

            уч. година 2010/11,  дисцилина  Математически анализ- 1

       

             ОЦЕНКИ      

           

           уч. година 2008/09,  дисциплина ЛААГ и Мат. анализ-1

                   ОЦЕНКИ       

           уч. година 2007/08,  дисцилина  Математически анализ- 1

                   ОЦЕНКИ        
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

           спец. ХМС, ХТС - 

       

           уч. година 2009/2010, дисциплина ЛААГ

 

                   ОЦЕНКИ         

 

           уч. година 2009/2010, дисциплина Математически анализ- 1

 

                   ОЦЕНКИ          

 

           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

           спец. Транспортно строителство 

             

           уч. година 2011/12,  дисциплина  Приложна математика

  

                   ОЦЕНКИ

 

           уч. година 2010/11,  дисциплина  Приложна математика

       

                   ОЦЕНКИ       

           

           Чуждестранни студенти -

            

                   ОЦЕНКИ        
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

           Архив -      

           

                   ОЦЕНКИ              

           ------------------------------------